The Karjan Backer Dirks / Wiersma family unit

Point the mouse to see who's who.

The Karjan Backer Dirks / Wiersma family unit Harry Wiersma, Karjan's husband Robin Wiersma, Harry & Karjan's son Karjan Backer Dirks, married name Wiersma