Pieter Jacobus Dirks (1852 - 1936)

Pieter Jocobus Dirks, het derde kind van Justus Dirks, emigreerde omstreeks 1882 naar Argentinie, als Waterbouwkundig Ingenieur, nog maar net 30 jaar oud. Het werk en de roem van zijn vader hadden waarschijnlijk hier vele deuren voor hem geopend. In 1883 werkte zijn vader trouwens in Chili. Een jaar na zijn aankomst in Argentinie trouwde hij "Met de handschoen" met zijn nicht Adolina Giesse, het ging met zijn werk dus wel goed.

Het leven van de Familie was echter verre van voorspoedig. Zij hadden drie kinderen, Lida, Adolfo en Justus. Justus stierf op 2-jarige leeftijd. Lida was gehuwd met Herman Dates, ook een Ingenieur. Lida stierf in 1926. Adolfo huwde Sara Chapman. Zij hadden 3 dochtertjes. in 1916 werd Adolfo Krankzinnig en is in 1946 in een gesticht overleden. Nadat zijn toestand ongeneeslijk verklaard was, scheidde Sara van hem en trouwde later met do weduwnaar van Lida. Zij hadden geen kinderen. Daar de drie kinderen van Adolfo meisjes waren, is de naam Dirks in Argentinie uitgestorven.

Pieter Jacobus Dirks overleed, 84 jaar oud, in 1936, zijn vrouw Adolfine Giesse overleed in 1939.

Pieter Jacobus Dirks ging naar Buenos Aires als ingenieur bij de aanleg van de haven van Ensenada. Omstreeks 1890 word de firma Dirks en Dates opgericht, en werkte tot 1916, toen zij werd opgeheven als gevolg van de oorlog. Zij voerde enkele grote werken uit onder andere de militaire haven, de haven van Santa Fé en de spoorweg van de provincie Buenos Aires.