Jacob Dirks 1738-1801 en Jannetje Loggen 1739-1786

Jacob Dirks werd in 1738 in Jever (Oost Friesland) geboren. Zijn vader Jacob Dircks, een "BäckerMeister" in Jever, was toen voor de derde keer getrouwd, want zijn twee eerdere vrouwen waren overleden. Hij was het 12de kind van zijn vader van in totaal 15 kinderen.

Zoals toen vele andere personen in Oost Friesland, ging hij naar Nederland om een betere toekomst te vinden. Waneer precies is niet bekend, maar zonder twijfel al een poosje voor hij 28 jaar oud was, want toen trouwde hij met een Hollands meisje Jannetje (Jannike) Loggen (Zij was toen 27 jaar en hij 28 jaar, maar bij het huwelijk zei hij al 30 jaar en zij pas 22 jaar te zijn!). Dat was op 9 maart 1766.

Click on any picture to read more about Jacob Dircks' bakery shop.

Click to find out more

Twee jaar vroeger, in 1764, kocht een zekere Dirk Dirksz een bakkerij op de hoek van het Schippersgragje en de Buytenkant. (Een bakkerij moest in die tijd bijna altijd op de hoek van een straat liggen met het oog op brandgevaar). Deze Dirk Dirksz, die al 6 Oct 1757 in Amsterdam met Leen van Lingen trouwde, kwam ook uit Jever en was 6 jaar ouder dan Jacob. Vermoedelijk was hij een neef van Jacob en zijn ze kort na elkaar naar Amsterdam gekomen om samen in de bakkerij te werken.
Click to find out more Na 19 jaar, in 1783, verkoopt Dirk de bakkerij aan Jacob die daarna, tot zijn overlijden 18 Jaar lang de eigenaar blijft. De bakkerij heeft dan, in 1801, nog verbindingen met de weduwe van Dirk, wat dus ook voor de familiebetrekking tussen Dirk en Jacob spreekt.
Click to find out more Als Jacob 62 jaar oud aan teering sterft, was hij zeer welvarend geworden. Misschien was zijn succes een gevolg van de directe nabijheid van het Admiraliteits Magazijn met de handelsvlooten, daardoor de mogelijkheden bestonden deze te bevoorraden. Dat er, volgens het inventaris van 1801, vier vaten voor het maken van beschuit en 180 Sijldoeke Sakke zijn wijst sterk in de richting van een verbinding tussen de bakkerij en de vlooten. Bovendien bezat zijn vrouw een gouden ketting met als aanhanger een met diamanten bezetten schip.
Click to find out more Jacob Dirks is twee maal getrouwd. Zijn eerste vrouw was Jannetje Loggen. De twee kinderen, Maria en Jacobus Johannes zijn van haar. Na een twintig jarig huwelijk sterft Jannetje en haar kinderen zijn dan 18 en 17 jaar oud. Maria was enkele maanden van tevoren met Jan Weers getrouwd en daardoor was Jacobus het enige onmondige kind. Zijn voogden worden Florens Gerard Lubert en Johannes Wilhelmus Loggen.
Click to find out more Zes maanden na de dood van Jannetje hertrouwt Jacob met Catharina Offerhaus en leeft nog 13 jaar met haar. Als Jacob sterft wordt voor de boedelscheiding tussen stiefmoeder en kinderen een volledige beschrijving van de inhoud van het huis en bezit opgesteld. Catharina krijgt de helft en zijn kinderen, Maria en Jacobus Johannes, ieder een kwart. Later maakt zij een testament ten gunste van haar 6 broers en zusters en niets voor de kinderen, wat niet voor een zeer goede verstandhouding tussen stiefmoeder en kinderen spreekt.

Het huis, waarin de bakkerij zich bevond, is in het begin van de 20ste eeuw afgebroken om plaats te maken voor een uitbreiding van de Zeevaartschool.